Forskningsterminsfrist 15. oktober

Av Linda Olsvik Gjertsen

1. oktober 2019 12:19

Forskningsterminsfrist 15. oktober

Fristen for å søke forskningstermin er denne gangen 15. oktober. Opptjeningstiden for et halvt år forskningstermin er 6 semestre, og for et år er det 12 semestre. Fast ansatte professorer, førsteamanuenser og universitetslektorer kan søke.

Kvinnelige førsteamanuenser på NHH har halv opptjeningstid til de til sammen to første årene med forskningstermin. Les mer om likestilling ved NHH på nettsiden

Forskningstermin er et virkemiddel for å gi vitenskapelig ansatte en reell mulighet til å drive sammenhengende forskningsarbeid enten det er fordypning i egen forskning, utvikling av nye prosjekt eller etablering av forskningssamarbeid med andre miljøer, nasjonalt og internasjonalt. Forskningsterminen skal stimulere og styrke forskerens fagmiljø og være et virkemiddel i rekrutteringsarbeidet ved NHH.

Retningslinjer, søknadsskjema og mal for rapportering fra forskningstermin finnes i Personalhåndboken.

Spørsmål? Send en e-post til hr@nhh.no

Flere interne nyheter