Simone Traini til RRR og NoCeT

Av Astri Kamsvåg

17. oktober 2019 09:27

Simone Traini til RRR og NoCeT

Simone Traini fra Italia har begynt i en fireårig stilling som postdoktor/assistant professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Han er også knyttet til Norwegian Centre for Taxation.