Samarbeidsutvalget 29.10.2019

Fra venstre: Sigrid Lise Nonås, Astri Kamsvåg, Anette Undheim, Lone Haugsvær, Øystein Thøgersen, Elise Kongvik, Tove Gjesdal, Gunnar E. Christensen og Maj-Brit Iden. Foto: Hallvard Lyssand.
Fra venstre: Sigrid Lise Nonås, Astri Kamsvåg, Anette Undheim, Lone Haugsvær, Øystein Thøgersen, Elise Kongvik, Tove Gjesdal, Gunnar E. Christensen og Maj-Brit Iden. Foto: Hallvard Lyssand.
Av Astri Kamsvåg

25. oktober 2019 09:24

Samarbeidsutvalget 29.10.2019

Denne gangen står er det én forhandlingssak på dagsorden: Organisering av administrative enheter med omfattende ekstern kontaktflate (Kommunikasjons- og markedsavdelingen, Enhet for ekstern aktivitet og Servicesenteret).

Forslaget til vedtak er:

i) å samle henholdsvis Kommunikasjons- og markedsavdelingen, Enhet for ekstern aktivitet samt Servicesenteret i én ny enhet kalt Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt,

ii) å organisere den nye enheten i tre seksjoner tilsvarende de tre opprinnelige enhetene, samt

iii) å opprette en stilling som direktør kommunikasjon- og samfunnskontakt som leder av avdelingen.

Les sakspapirene (pdf)

GÅ TIL SAMLESIDEN FOR UTVALGSMØTER

Flere interne nyheter