LÆRINGSMILJØUTVALET 16.10.2019

Av Brigt Ove Teigen Vaage

14. oktober 2019 13:55

LÆRINGSMILJØUTVALET 16.10.2019

Tema for læringsmiljøutvalget 16. oktober er digitalt læringsmiljø. Digitalt læringsmiljø er et av fem punkter i handlingsplanen til LMU.

I LMU sin handlingsplan står det:
«LMU skal:
- Påse at skolens nettsider innfrir krav til offentlige digitale tjenester
- Påse at det finnes gode digitale løsninger til bruk i undervisning og til gjennomføring av eksamen
- Nøye følge utviklingen av programmer og systemer for undervisning og eksamen».
Med bakgrunn i oppfølging av handlingsplanen har LMU invitert tre representanter for mye brukte digitale flater, Canvas, Nettsidene og WiseFlow for å bli orientert om arbeid og planer for utvikling av programmer med fokus på universell utforming.
Utkast til årsrapport fra læringsmiljø utvalget kommer også opp som sak.
Les hele innkallingen
Flere interne nyheter