Klar for Horisont Europa?

Av Ana Jorge Finnigan

18. oktober 2019 12:04

Klar for Horisont Europa?

Horisont Europa er det nye EU-forskningsprogrammet med et budsjett på ca. 100 milliarder euro. Å forstå hva som forventes i søknader vil være avgjørende for å få en del av disse midlene. Bli med på kurs på NHH i samarbeid med Norges forskningsråd og Europa Media for å vite mer!