Jon Iden fyller 60 år

Av Gunnar E. Christensen og Leif B. Methlie på vegne av Institutt for strategi og ledelse

16. oktober 2019 08:33

Jon Iden fyller 60 år

Professor Jon Iden ved Institutt for strategi og ledelse fyller 60 år onsdag 16. oktober. Det er en svært aktiv og engasjert forsker og foreleser som jubilerer. Venner og kolleger ved NHH gratulerer med dagen!

Gratulerer med 60-årsdagen til Jon!
Gratulerer med 60-årsdagen til Jon!

Jon Iden er født og oppvokst i Bergen. Han har sin utdanning fra Universitetet i Bergen med en cand.polit.- grad og en dr.polit.-grad i informasjonsvitenskap. Både før og etter hovedfagseksamen (1990) jobbet han mange år i privat næringsliv innenfor IT, blant annet som avdelingsleder i DnBs IT-funksjon. Med betydelig praktisk erfaring som ballast, valgte han på begynnelsen av 1990-tallet å gi seg i kast med doktorgradsutdanning. Inspirert av nye trender innenfor IT-støttet arbeidsflyt og prosessfornying, samt et forskningsopphold ved University of California, Irvine, kunne han i 1995 disputere for doktorgraden med en avhandling med tittelen "Six Essays on Business Process Reengineering".

I tiden etter avlagt doktorgrad fortsatte Jon som konsulent og praktiker, i perioden 1998 til 2003 gjennom eget firma IPA AS. Etter hvert valgte han imidlertid en akademisk karriere. I 2003 ble han ansatt som førsteamanuensis i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og i 2007 kom han til NHH som førsteamanuensis i informasjonsbehandling ved Institutt for strategi og ledelse. Her har han vært siden, bare avbrutt av ett år som gjesteforsker ved Manchester Business School. I 2014 fikk han opprykk til professor.

Jon har vært en nøkkelressurs i NHHs revitalisering og satsning på digitalisering, prosessledelse og IT. Han har i årenes løp utviklet en rekke nye og populære kurs innenfor digitalisering, robotisering, prosessledelse, prosjektledelse og e-Business. Han er en usedvanlig populær foreleser og en svært etterspurt veileder. Han har i løpet av sine år på NHH rukket å veilede flere titalls masterstudenter. Tilbakemeldingene på undervisningen hans er alltid strålende. Han mottok instituttets undervisningspris i 2012, og i 2016 ble han vinner av bachelorstudentenes Bronsesvampen.

Jon har utviklet RIS-metoden for prosessmodellering og –analyse, og har dessuten skrevet to bøker med praktisk tilsnitt; en om praktisk prosessledelse og en håndbok i prosessutvikling. Han har også vært aktiv bidragsyter til implementering av en norsk versjon av prosessrammeverket ITIL for kvalitetssikring av leveranser av IT-baserte tjenester.

Forskningsmessig har han publisert et stort antall bidrag i internasjonale fagtidsskrifter, hovedsakelig innenfor IT-serviceledelse og IT-drevet organisasjonsendring. Innenfor serviceledelse har Jon studert ulike aspekter ved bruk av ITIL i foretak, mens hans forskning innenfor IT-drevet organisasjonsendring har vært en videreføring av doktorgradsarbeidet rundt omstillinger i organisasjoner. Han har også vært knyttet til forskningsgruppen for studier av internettbaserte tjenester ved SNF/NHH og har gjort betydningsfull forskning rundt fremtidens nettbaserte tjenester ved hjelp av fremtidsscenarier. Hans forskning har vært presentert på en rekke nasjonale og internasjonale fagkonferanser. Jon er for tiden prosjektleder for et femårig forskningsprosjekt om digital transformasjon finansiert gjennom akademiaavtalen med Equinor.

Jon er på alle måter en likandes kar, omgjengelig og mild, og en regelmessig bidragsyter til fellesskapet. Han har deltatt i flere NHH-interne utvalg og komiteer, og i perioden 2009-2013 var han instituttets undervisningsansvarlig og derigjennom medlem av instituttstyret. Privat er han en utpreget familiemann med 'hytte' og stor båt i Telavåg, og dessuten har han en stor lidenskap for trening og friidrett, ikke minst som mangeårig støttespiller for sine spreke sønner og som styremedlem i Gneist Friidrett.

Alle ansatte er hjertelig velkomne til å være med på feiringen av Jon på SOL torsdag 24. oktober kl. 11.30-12.30!

Flere interne nyheter