I mål med lønnsforhandlingene 2019

Av Sylvi K Larsen

23. oktober 2019 12:11

(oppdatert: 23. oktober 2019 12:14)

I mål med lønnsforhandlingene 2019

Lønnsforhandlingene er nå avsluttet, og resultatet for hver enkelt ansatt blir formidlet av nærmeste leder. Effektueringstidspunktet for lønnsopprykk er 1. mai 2019 for medlemmer av Akademikerne, og 1. juli 2019 for andre ansatte.

penger_2019_848_267.jpg

Prorektor Gunnar E. Christensen leder lønnsforhandlingsutvalget ved NHH.
Prorektor Gunnar E. Christensen leder lønnsforhandlingsutvalget ved NHH.

Etterbetaling for perioden fra og med effektueringstidspunktet til og med 30. november 2019 vil bli utbetalt sammen med lønnen for desember 2019.

ANSATTE SOM IKKE ER MEDLEM AV AKADEMIKERNE

1,15% av beregnet lønnsvolum er fordelt som individuelle tillegg.  Fra før er 1,35% eller 1,55% gitt som generelle tillegg på lønnstabellen med virkning fra 1. mai 2019.

AKADEMIKERNE-MEDLEMMER

Lønnsforhandlingsutvalget 2019

Utvalget består av representanter for de ansatte og for arbeidsgiver.

For ansatte
Sigrid Lise Nonås, Sissel Jensen (Forskerforbundet)
Astri Kamsvåg, James Hosea (T/A-ansatte Forskerforbundet)
Mildrid Økland (Utdanningsforbundet)
Anette Undheim, Roger Bivand, Arild Schanke (Akademikerne)
Lone Haugsvær, Peter Hammer (Parat)
Maj-Brit Iden, Brigt Ove Teigen Vaage (NTL)

For arbeidsgiver
Gunnar E. Christensen (leder)
Elise Kongsvik (HR)
Tove Gjesdahl (HR)
Sylvi Larsen (HR)

1,24% av beregnet lønnsvolum er fordelt som generelle og individuelle tillegg.  Alle ansatte har fått et generelt tillegg på 1,35% med virkning fra 1. mai 2019. Dette tilsvarer det generelle tillegget som ble gitt sentralt på lønnstrinntabellen for øvrige ansatte, med virkning fra samme dato. I tillegg kommer eventuelle opprykk basert på individuelle vurderinger.  

PROTOKOLLene

Protokollen fra lønnsforhandlingene er offentlig og vil være tilgjengelig for gjennomsyn fra 28. oktober på HR-avdelingen i 5. etasje på Merino og i Servicesenteret i Helleveien.

Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført i perioden 10.– 18. oktober 2019.

 

Les tidligere sak om lønnsforhandlingene:

Lønnsforhandlingene 2019

Partene i lokale lønnsforhandlinger på NHH har nå gjennomført forberedende møter. Innsats og resultater de siste 12 måneder legges til grunn ved de individuelle vurderingene. Prinsippene for lønnsfastsettelse og kriterier for lønnsopprykk finner du i NHHs lønnspolitikk.

Flere interne nyheter