Hilde Rusten til internasjonale relasjoner

9. oktober 2019 07:00

Hilde Rusten til internasjonale relasjoner

Hilde Rusten har begynt i fast stilling som rådgiver i Seksjon for internasjonale relasjoner, og skal jobbe som administrativ koordinator for dobbelgradsprogrammet og NHHs portefølje av utvekslingsavtaler i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Hilde Rusten

Hun skal også jobbe med prosjektarbeid, saksbehandling, utredninger, veiledning, utvikling/strategiarbeid, formidling og representasjon. 

- Stillingen er variert med mange interessante og morsomme arbeidsoppgaver. Jeg ser fram til å veilede studenter som skal ut i verden, det er en udelt positiv oppgave. Jeg synes også at det er spennende å jobbe ved en institusjon som utdanner fremtidens ledere og beslutningstakere, der bærekraft, etikk og internasjonalisering er uttalte strategiske mål. Dette er verdier som jeg stiller meg helhjertet bak. For å møte de store globale samfunnsutfordringene vi står overfor er jeg overbevist om at vi trenger mer internasjonal erfaring og mobilitet for å fremme samarbeid og forståelse mellom land og beslutningstakere, sier Hilde.

- Selv om jeg på et tidspunkt trodde at økonomi var kjedelig, innså jeg underveis i studiene mine at all politikk i bunn og grunn handler om økonomi og ressursfordeling, og at det faktisk er veldig interessant. Slik sett er NHH midt i smørøyet. Det skjer utrolig mye spennende faglig her, og jeg lærer masse nytt hver dag. Å jobbe i et internasjonalt miljø, bruke språkkompetansen min og få mulighet til å reise til utdanningsinstitusjoner og møte kollegaer fra hele verden, er også en bonus ved stillingen.

- Kontrasten er unektelig stor fra sårbare grupper av asylsøkere til ressurssterke og ambisiøse studenter ved NHH, men det er noe av det jeg synes er spennende ved å skifte arbeidsfelt. Jeg har alltid vært fascinert av andre språk og kulturer, og har selv hatt enorm glede og nytte av mine utenlandserfaringer, både personlig og faglig. Jeg er imponert over alle de internasjonale mulighetene NHH kan tilby studentene sine, og gleder meg til å få utvikle området videre sammen med mine dyktige kollegaer ved Seksjon for internasjonale relasjoner.

Bakgrunn 

Hilde har mellomfag i sammenliknende politikk fra UiB og master i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo/Senter for Menneskerettigheter. Hun har også historie og språkfag i graden i tillegg til samfunnsøkonomi fra Humboldt i Berlin og internasjonal politikk og diplomati fra Universitetet i Stockholm.

I tillegg til utvekslingsoppholdene har Hilde arbeidserfaring fra USA, Honduras og den norske ambassaden i Colombia. Hun har jobbet jeg som vit.ass. ved Institutt for samfunnsforskning, der hun blant annet jobbet videre med temaet for masteroppgaven sin om høring av barn i asylsaker. Hun har senere jobbet mange år på utlendingsfeltet, i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, hovedsakelig med sårbare grupper som barn, enslig mindreårige, ofre for menneskehandel og personer med fysiske og psykiske lidelser.

Kine Robertsen, og Johanne Vaagland i en kortere periode, hadde stillingen tidligere.

Seksjon for internasjonale relasjoner

Flere interne nyheter