Administrativt lederforum 04.10.2019

Av Astri Kamsvåg

29. oktober 2019 13:41

Administrativt lederforum 04.10.2019

Sakene på møtet var blant annet: Oppfølging av kartleggingen av trakassering: hverdagsledelse om lederadferd, Trening i arbeidstiden, Utvikling av felles saks- og arkivsystem i HR-sektoren, Implementering av ny språkpolitikk og Sosiale arrangement lokalt og sentralt.