Språkrådet om språkpolitikken vår

Av Astri Kamsvåg

22. november 2019 09:24

(oppdatert: 22. november 2019 09:26)

Språkrådet om språkpolitikken vår

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, oppfordrer ansatte ved NHH til å ta de språkpolitiske retningslinjene i bruk for studentenes og det norske samfunnets del. 21. november inviterte hun til frokostmøte på Litteraturhuset i Bergen sammen med rektor Øystein, Dag Rune Olsen, rektor ved UiB og Liv Reidun Grimstvedt, prorektor ved HVL.

Åse Wetås oppfordret også NHH, UiB og HVL til å dele erfaringer i forhold til organisering, gjennomføring og tiltak av språkpolitikken. Alle tre institusjonene har utarbeidet nye språkpolitiske retningslinjer de siste par årene. 

- I forarbeidet da styret skulle vedta de reviderte språkpolitiske retningslinjene våre, så vi etter gode avveininger, sier Øystein.

- Avveiningene handlet blant annet om det som hadde vært ideelt i forhold til det som det ville være mulig å gjennomføre. Det handlet også om balansen mellom å være en internasjonal organisasjon og å levere på samfunnsoppdraget vårt i forhold til det norske samfunnet. For oss var det viktig å vedta en språkpolitikk som det skulle være mulig å etterleve. Derfor var helt avgjørende at få instituttene med. Jeg mener at vi har truffet sånn noenlunde på dette.

Debattleder Hilde Sandvik, UiB-rektor Dag Rune Olsen, HVL-prorektor Liv Reidun Grimstvedt, NHH-rektor Øystein Thøgersen og Språkrådet-direktør Åse Wetås.
Debattleder Hilde Sandvik, UiB-rektor Dag Rune Olsen, HVL-prorektor Liv Reidun Grimstvedt, NHH-rektor Øystein Thøgersen og Språkrådet-direktør Åse Wetås.

Det er lederne på NHH som har ansvar for å sette språkpolitikken i verk.

Les mer om språkressurser og språkpolitikk på NHH

Program for frokostmøtet Språk i akademia - frå gode intensjonar til gode prestasjonar (sprakradet.no)

Khrono 21.11.19: Språkrådets direktør: "Vestlandet er et fyrtårn for norsk språk i akademia"

Se opptak av frokostmøtet (2 t 5 min)

Tidligere sak på Paraplyen:

Set i verk språkpolitikken

Styret vedtok nye språkpolitiske retningslinjer på møtet i juni, og etter sommaren går vi i gong med iverksettinga. Implementering og forvaltning av dei språkpolitiske retningslinjene skal vere forankra i leiinga.

Flere interne nyheter