Samarbeidsutvalget 03.12.2019

Fra venstre: Sigrid Lise Nonås, Astri Kamsvåg, Anette Undheim, Lone Haugsvær, Øystein Thøgersen, Elise Kongvik, Tove Gjesdal, Gunnar E. Christensen og Maj-Brit Iden. Foto: Hallvard Lyssand.
Fra venstre: Sigrid Lise Nonås, Astri Kamsvåg, Anette Undheim, Lone Haugsvær, Øystein Thøgersen, Elise Kongvik, Tove Gjesdal, Gunnar E. Christensen og Maj-Brit Iden. Foto: Hallvard Lyssand.
Av Astri Kamsvåg

26. november 2019 13:33

Samarbeidsutvalget 03.12.2019

Samarbeidsutvalget 3. desember har én sak på dagsorden, og det er en informasjonssak som nå er ute på høring på alle institutter, avdelinger, arbeidstakerorganisasjoner og NHHS: ledelsesmodell på instituttnivå. Fristen for å levere innspill er 31.12.2019.

Saken er nå på høring på NHH, og styret ved NHH vil få presentert høringsinnspillene i styremøte 30.01.20. Endelig vedtak i saken er planlagt på styremøte 05.03.20.

Les sakspapirene (pdf)

GÅ TIL SAMLESIDEN FOR UTVALGSMØTER

Flere interne nyheter