Opptak på utveksling

Av Heidi Marikken Sund

15. november 2019 09:29

(oppdatert: 15. november 2019 09:31)

Opptak på utveksling

Seksjon for opptak har det siste året jobbet med et benchmarkingsprosjekt for å kartlegge hvordan læresteder rundt om i Europa arbeider med opptak for å kunne måle seg med de beste. Ved hjelp av Erasmus-støtte for administrativt ansatte har prosjektet tatt steget fra skrivebordet til den virkelige verden.

Sunniva Lofthus Sandø og Heidi Sund besøkte Rotterdam School of Management for å utveksle erfaringer med opptak av nye studenter.
Sunniva Lofthus Sandø og Heidi Sund besøkte Rotterdam School of Management for å utveksle erfaringer med opptak av nye studenter.

Vi trenger innsikt i hva som skjer på feltet, både for å sikre at vi benytter de mest effektive arbeidsmetodene, og for å kunne bidra godt inn i sektorens diskusjoner om opptak. Vi har et godt nettverk nasjonalt, men internasjonalt har vi ikke hatt det samme nettverket. Dette ønsket vi å ta tak i.

Sommeren 2018 startet vi derfor i gang en skrivebordskartlegging der vi så nærmere på opptakskrav og opptaksprosesser hos rundt 40 europeiske læresteder. I utvalget tok vi utgangspunkt i europeiske læresteder fra FT-rankingen og CEMS-nettverket.

Etter kartleggingen satt vi igjen med et knippe læresteder det ville være formålstjenlig å undersøke nærmere, og som vi tok kontakt med. Vi gjennomførte strukturerte intervjuer og lengre samtaler på telefon med opptaksledere ved ni av lærestedene. Ved hjelp av Erasmus-støtten for ansatte fikk to personer i seksjonen i november i år anledning til å gjennomføre et tredagers besøk hos ett av disse, Rotterdam School of Management, som arbeider på en måte det ville være hensiktsmessig å lære mer om.

Besøket var veldig nyttig, både for vårt praktiske arbeid videre her på NHH, og som et ledd i å knytte kontakter. Det er flott å oppleve at det er så stor villighet til å dele erfaringer og samarbeide i opptakssektoren, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Begge parter hadde forberedt seg grundig, og delte beste praksis, erfaringer og utfordringer.

Staff mobility

Do you want to visit one of NHH's partner institutions in Europe to teach or learn more about your field from colleagues and experts at higher education institutions or other organisations in Europe?

Les mer om Seksjon for opptak

Flere interne nyheter