FNs bærekraftsmål 10 på nattevandringen 16. november

Nattevandring i Bergen. Sammen for FNs bærekraftsmål
Av Astri Kamsvåg

12. november 2019 12:42

FNs bærekraftsmål 10 på nattevandringen 16. november

NHH har valgt FNs bærekraftsmål 10 - "Redusere ulikhet i og mellom land" som fokus på nattevandringen lørdag 16. november. Har du lyst til å være med på vandringen eller stå på stand? NHH oppfordrer alle ansatte til å være med å gå sammen for bærekraftsmålene.

FNs bærekraftsmål-sirkel
FNs bærekraftsmål-sirkel

Standen vår blir nedenfor Skansen brannstasjon. Oda Ringstad ved Seksjon for internasjonale relasjoner bemanner den sammen med representanter fra Kirkens Bymisjon.

Har du lyst til å representere NHH på standen sammen med Oda? Kontakt henne og delta på informasjonsmøte på Vågsalmenningen klokken 17.

Vandringen starter klokken 18 ved Fløyen nedre stasjon, går opp mot Skansen, og avsluttes med gratiskonsert på Vågsallmenningen.

NHHs t-skjorte
NHHs t-skjorte

NHH-t-skjortene med FNs bærekraftsmål

Som de fleste sikkert har lagt merke til, er sirkelen med FNs bærekraftsmål med på de nye NHH-t-skjortene med eksistenserklæringen (mission statement). Ta gjerne på deg t-skjorten utenpå varme klær på nattevandringen.

FNs bærekraftsmål 10
FNs bærekraftsmål 10

MÅL 10: Redusere ulikhet i og mellom land

"De økende ulikhetene i inntekt er godt dokumentert. De rikeste 10 prosentene tjener 40 prosent av verdens totale inntekter, mens de fattigste 10 prosentene tjener kun mellom to og syv prosent. Dersom vi regner med befolkningsøkning, har ulikhet steget med 11 prosent i utviklingsland.

De økende forskjellene viser at det er behov for handling. Det krever gode politiske tiltak for å myndiggjøre gruppen mennesker med lavest inntekt, og fremme økonomisk inkludering av alle – uavhengig av kjønn, rase eller etnisitet.

Inntektsulikhet er et globalt problem som krever globale løsninger. Dette inkluderer å forbedre regulering og overvåkning av finansielle markeder og institusjoner, fremme utviklingsbistand og direkte investeringer fra utlandet til regioner der behovet er størst. Det å legge til rette for trygg migrasjon og mobilitet for mennesker er også avgjørende for å lukke det voksende skillet.

Mindre ulikhet er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene."

Det er Fana Sparebank og Bergen Næringsråd som arrangerer nattevandringen sammen med Bergen kommune, NHH og 40 andre samarbeidspartnere. 

Les mer om nattevandringen på facebook

Nattevandring 16. november

Fana Sparebank og Bergen Næringsråd arrangerer nattevandring lørdag 16. november sammen med Bergen kommune og nærmere 40 samarbeidspartnere. NHH er én av samarbeidspartnerne. Har du lyst til å være med å gå eller til å bemanne en stand som representerer et av FNs bærekraftsmål?

Flere interne nyheter