Lars Sørgard 60 år

Av Kurt Brekke, Hans Jarle Kind, Eirik Gaard Kristiansen, Lars Mathiesen

28. november 2019 08:52

(oppdatert: 28. november 2019 08:53)

Lars Sørgard 60 år

Konkurransedirektør Lars Sørgard fyller 60 år 28. november. Lars har bemerkelsesverdige evner til å kombinere teoretisk innsikt med bedrifters virkelige konkurransesituasjon. Han har en arbeidskapasitet som kan ta pusten fra de fleste, og er en svært anerkjent forsker internasjonalt. Venner og kolleger gratulerer med dagen!

Lars har sin fagutdannelse fra Norges Handelshøyskole, og ble siviløkonom i 1983. Deretter ble han ansatt ved Senter for Anvendt Forskning (SAF), hvor han jobbet med næringsøkonomi. Hans SAF-analyser av behovet for importkonkurranse i det norske sementmarkedet, hvor den innenlandske produsenten Norcem hadde tilnærmet monopol, har satt spor etter seg.

Interessen for næringsøkonomisk forskning medførte at han vendte tilbake til NHH, og i 1987 avla han Høyere Avdelings Eksamen. Etter å ha arbeidet som forsker både ved SNF og LOS-senteret, ble han tildelt doktorgraden i 1993. Han ble tilsatt som førsteamanuensis ved NHH i 1994, og bare tre år senere hadde han skaffet seg en så omfattende forskningspubliseringsliste at han ble utnevnt til professor.

Lars har en arbeidskapasitet som kan ta pusten fra de fleste. Han er en svært anerkjent forsker internasjonalt, og det er få i Norge som har flere publiseringer innenfor næringsøkonomi enn ham. Samtidig har han vært selve drivkraften i å bygge opp næringsøkonomi- og konkurransepolitikkmiljøet i Bergen, og det har blitt et av de sterkeste i Europa.

Ved siden av å være en god nettverksbygger, er Lars et svært sosialt menneske med mange fritidsinteresser. Han elsker å gå i fjellet både sommer og vinter, og har stor interesse for musikk. Han har vært på flere konserter med Rolling Stones, og har opplevd rockelegendene både innenfor og utenfor EØS (og husket å ta med seg pass).

Det var et skup for NHH da Lars i 1994 tiltrådte staben ved Samfunnsøkonomisk Institutt. Hans innfallsvinkel til bruk av moderne næringsøkonomi passet en handelshøyskole som hånd i hanske - et perspektiv hvor studiet av bedriftens strategier og tilpasning er det sentrale tema både for bedriftsøkonomiske og velferdsmessige vurderinger.

Lars har bemerkelsesverdige evner til å kombinere teoretisk innsikt med bedrifters virkelige konkurransesituasjon. Dette er utmerket eksemplifisert både i HAE-utredningen, doktorgradsavhandlingen og boken Konkurransestrategi – eksempler på anvendt mikroøkonomi. Boken gir en solid innføring i moderne næringsøkonomisk forskning, samtidig som de ulike kapitlene illustreres med en lang rekke case fra norske markeder for å vise hvordan bedrifter blant annet benytter strategiske bindinger for å redusere konkurransepresset.

Lars har også en genuin interesse for konkurransepolitikk. Han var en av grunnleggerne av Bergen Centre for Competition Law and Economics (BECCLE) og har skrevet læreboken Konkurransepolitikk: Rettslig og økonomisk analyse sammen med jusprofessor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo.

Men Lars har ikke bare en teoretisk interesse for konkurransepolitikk. I perioden 2004 til 2007 ble han ansatt som sjeføkonom i Konkurransetilsynet. Høsten 2015 vendte Lars tilbake til stillingen som sjeføkonom, før han i 2016 ble utnevnt som direktør for Konkurransetilsynet. Som konkurransedirektør får Lars brukt sin unike kompetanse som anvendt fagøkonom, og får muligheten til å påvirke konkurransen i norske markeder til fordel for oss forbrukere.

Lars er ikke bare konkurransedirektør. Han er også en konkurransemann med stor K. Bare ett år etter han ødela ankelen sin etter et fall, så var han tilbake i Stoltzen med en sterk tid nå i høst. Det krever hardt arbeid og sterk vilje, noe Lars har i rikelig monn.

Kolleger og venner ved NHH/UiB/SNF/BECCLE ønsker jubilanten til lykke med dagen og mange gode år i fortsettelsen. 

Flere interne nyheter