Kan du eksistenserklæringa? Del 3

Av Astri Kamsvåg

4. november 2019 17:17

Kan du eksistenserklæringa? Del 3

Eit nytt knippe tilsette har prøvd seg på å seie eksistenserklæringa vår (mission statementet). Her ser du korleis det gjekk. Kan du ho?

Desse er med i videoen: 

  • Kjell Ove Røsok, førsteamanuensis IRRR
  • Sissel Jensen, førsteamanuensis SAM
  • Petter Bjerksund, professor FOR
  • Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis IRRR
  • Annelise Ly, førsteamanuensis FSK
  • Frode Sættem, professor FOR
  • Iffat Tarannum, PhD-stipendiat SOL
  • Zhang, PhD-stipendiat FSK
  • José Luis Rojas Dias, PhD-stipendiat FSK

Kan du eksistenserklæringa? Del 2

Tilsette ved NHH er i full sving med å lære seg den nye eksistenserklæringa vår. Kva er status no, halvanna veke at resultatet av avstemminga blei klart? Og korleis ligg du sjølv an?

Kva er eksistenserklæringa vår?

I førre veke fekk NHH ny eksistenserklæring. Vi spurte eit knippe nøkkelpersonar blant dei tilsette om å seie eksistenserklæringa. I videoen får du svara vi fekk. Kva med deg - kan du ho?

Saman for berekraftig verdiskaping

Organisasjonen har no stemt fram NHHs nye eksistenserklæring ('mission statement'), og vi har ein klar vinnar. Som vi hugsar hadde vi fire alternativ å velje mellom basert på innspill frå tilsette, studentar og styret.

Stem på NHH sin eksistenserklæring

Av listen med mange gode forslag til ny 'mission statemens' for NHH, sitter vi nå igjen med fire forslag. Forslagene er jobbet fram av ansatte, studenter og styret i løpet av de siste ti månedene. Hvilket forslag liker du best? Stem på favoritten din her.

NHHs eksistenserklæring

- Dette var veldig nyttig! Vi er utan tvil eit stort steg nærare å formulere NHHs eksistenserklæring, seier viserektor Linda Nøstbakken etter gårsdagens gruppearbeid der 35 dedikerte tilsette og studentar deltok.

Fleire interne nyheiter