Pris for fremragende lærerinnsats til Trine Dahl

Av Astri Kamsvåg

4. november 2019 09:03

Pris for fremragende lærerinnsats til Trine Dahl

Prisen for fremragende lærerinnsats 2019 går til Trine Dahl ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon. Juryen beskriver henne som en nyskapende underviser, en foregangsperson og inspirator. Trine er den første kvinnen som har vunnet denne gjeve prisen som tildeles annethvert år.

En overrasket og glad prisvinner sammen med rektor under overrekkelsen på novemberfesten for ansatte 1. november.
En overrasket og glad prisvinner sammen med rektor under overrekkelsen på novemberfesten for ansatte 1. november. Foto: Ellinor Ryssevik

Juryens begrunnelse

"Trine er en nyskapende underviser, som har vært tidlig ute på NHH med bruk av student-orientert og case-basert undervisning. Hun var likeledes tidlig ute med bruk av mapper og digitale undervisningsformer. Dette har vekket interesse både ved andre institutt og i undervisningsmiljøer utenfor NHH.

Juryen har lagt vekt på at Trine er en foregangsperson, som har fungert som inspirator for andre rundt seg. Hun er flink til å dele av sin kunnskap og har hatt stor betydning for undervisermiljøet ved NHH.

Hun er god i møtet med studenter, og disse fremhever i sine kommentarer gjennomgående den høye kvaliteten i Trines kurs.

Trine har også gjort viktige bidrag til fellesskapet ved å sitte i viktige utvalg, som arbeidsgruppen som utredet omlegging fra 'gammel siv-øk' til bachelor-master studiet vi har i dag, og senere i Programutvalget for bachelorutdanningen PBU."

Juryen

 • Prorektor for utdanning Linda Nøstbakken
 • Programleder BØA Linda Orvedal
 • Seniorrådgiver Frank Mortensen
 • Fagpolitisk ansvarlig i NHHS Jonas P. Ludvigsen

Tidligere prisvinnere

 • 2016: Victor D. Norman
 • 2014: Aasmund Eilifsen
 • 2013: Trond Bjørnenak
 • 2012: Iver Bragelien
 • 2011: Alexander Cappelen og Bertil Tungodden
 • 2010: Jan Ubøe
 • 2009: Lars Mathiesen
 • 2008: Thore Johnsen
 • 2007: Øystein Gjerde og Frode Sættem
 • 2006: Victor D. Norman
 • 2005: Kjetil Bjorvatn
 • 2004: Terje Hansen
 • 2003: Jørn Rognes og Vidar Schei
 • 2002: Rolf Jens Brunstad
 • 2001: Knut Boye
 • 2000: Atle Johnsen
 • 1999: Agnar Sandmo

Vellukka oppgradering av engelsk

I bytte mot eksamen er det no 75% oppmøteplikt og mappe-evaluering i det nye studieopplegget på engelsk valfag, fortel professor Trine Dahl ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

Les mer om kriteriene for prisen

Flere interne nyheter