Evaluering av Foretak

Leif Sandal, Kristin Reichel Teigland, Ted Lindblom, Niels Vestergaard, Marielle Christiansen og Jarle Møen.
Leif Sandal, Kristin Reichel Teigland, Ted Lindblom, Niels Vestergaard, Marielle Christiansen og Jarle Møen.
Av Astri Kamsvåg

14. november 2019 11:35

Evaluering av Foretak

Det er hektisk aktivitet på Institutt for foretaksøkonomi denne uken: En ekstern komite er på besøk for å evaluere forskningsvirksomheten ved instituttet, som et ledd i kvalitetsarbeidet ved NHH. Formålet er å gi instituttet bedre kunnskap om egen virksomhet og dermed et grunnlag for å forbedre beslutningsgrunnlaget for videre utvikling.

Det er forskningen som er i fokus. Produserer instituttet god og nok forskning, og hvordan er forskningsvirksomheten organisert?

I løpet av de to dagene komiteen er på besøk snakker de med lederne av forskergruppene, PhD-stipendiater, instituttadministrasjonen og representanter fra Forskningsadministrativ avdeling i tillegg til instituttledelsen og rektor.

Men først har instituttet gjennomført en selvevaluering.

– Å evaluere seg selv har vært en nyttig øvelse. For å kunne videreutvikle instituttet fremover må vi først ha klart for oss hva status er i dag. Som i mange andre sammenhenger har prosessen en egenverdi. Å oppsummere aktiviteten på de ulike forskningsområdene, å telle opp og lage oversikter har gjort oss mer bevisste på hva status er nå og på hvor vi ønsker å gå.

Selvevalueringen har vært en viktig bevisstgjøring, sier instituttleder Jarle Møen.

Dette er første gangen Institutt for foretaksøkonomi evalueres på denne måten.

- Før jul skal evalueringskomiteens rapport være klar. Vi ser fram til å se hva komiteen skriver, sier Jarle.

Komiteen i arbeid sammen med Leif Sandal, Steffen Juranek og Kristin Teigland.
Komiteen i arbeid sammen med Leif Sandal, Steffen Juranek og Kristin Teigland.

Evalueringskomiteen

Den eksterne evalueringskomiteen består av:

  • Niels Vestergaard, Institutt for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
  • Marielle Christiansen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
  • Ted Lindblom, Företagsekonomiske institutionen,  Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Bakgrunn for de interne evalueringene

Basert på kommentarer fra EQUIS i 2006, har NHH som et ledd i kvalitetsarbeidet sitt satt seg en målsetning om å utarbeide rutiner for jevnlig evaluering av fagmiljøene. Formålet med en slik evaluering er å gi fagmiljøene bedre kunnskap om egen virksomhet og dermed grunnlag for å forbedre beslutningsgrunnlaget for eget utviklingsarbeid.

Forskningsutvalget ved NHH nedsatte en arbeidsgruppe våren 2009 som fikk i mandat å foreslå rutiner for evalueringen. Våren 2010 ble et opplegg for evaluering vedtatt av FFU. Det ble lagt opp til at instituttene skal evalueres hvert femte-sjette år. FFU vedtok at det skulle legges opp til en årlig rullerende evalueringsprosess. Videre ble NHH-styret orientert om saken. Evalueringsrapportene legges frem for styret.

Tidligere interne evalueringer

SOL: 2012
FSK: 2013
IRRR: 2015

I perioden 2016-2018 ble det gjennomført nasjonale evalueringer i regi av Forskningsrådets HUMEVAL og SAMEVAL. Det ble derfor ikke utført evalueringer av våre fagmiljø i denne perioden.

Les mer om Institutt for foretaksøkonomi

Flere interne nyheter