Arbeidsmiljøutvalget 25.11.2019

Tone Tharaldsen i bedriftshelsetjenesten AktiMed, Klas Rønning, Sissel Jensen, Marie Van Beijeren, Ingeborg Korme, Eli Winther, Elise Kongsvik, Per Manne og Jarle Møen. Beate Sandvei var ikke til stede da bildet ble tatt.
Tone Tharaldsen i bedriftshelsetjenesten AktiMed, Klas Rønning, Sissel Jensen, Marie Van Beijeren, Ingeborg Korme, Eli Winther, Elise Kongsvik, Per Manne og Jarle Møen. Beate Sandvei var ikke til stede da bildet ble tatt.
Av Astri Kamsvåg

19. november 2019 09:00

Arbeidsmiljøutvalget 25.11.2019

På dagsorden står: Valg av verneombud og hovedverneombud, Status i rehabiliteringsprosjektet, Trening i arbeidstiden, Informasjon om arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen, Informasjon om arbeidet etter nasjonal kartlegging av mobbing og trakassasering, Turnover i administrasjonen, Sykefravær tredje kvartal og Rapport om uønskede hendelser.