Styremøtet 7. mars 2019

Av Astri Kamsvåg

5. mars 2019 09:51

Styremøtet 7. mars 2019

Utkast til årsrapport for NHH 2018-2019 og statusrapport kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger 2018-2019 er sakene på dagsorden denne gangen.