Styremøtet 4. april 2019

Av Astri Kamsvåg

29. mars 2019 16:06

Styremøtet 4. april 2019

Blant sakene er: Riksrevisjonen møter styret, sluttrapport for digital eksamen, rapportering på satsingsområdene i strategien, språkpolitiske retningslinjer og utskilling av kvalitetsrapport for utdanning fra årsrapporten.

Andre vedtakssaker er årsrapport fra Klagenemnda og videreføring av Peder Sather Center ved Berkeley.

Orienteringssakene er NHHs årsrapport for 2018-2019, vedtak om sterkere incentivering av publikasjoner på FT-listen, og innspill Plan S og Åpen forskning.

Les sakspapirene (pdf)

Flere interne nyheter