Seminar: Kvalitetsforskning og kjønnsbalanse

Av Ingebjørg Tyssedal

15. mars 2019 10:28

Seminar: Kvalitetsforskning og kjønnsbalanse

Er kjønnsbalanse en forutsetning for kvalitetsforskning? Som en ledende forskningsinstitusjon skal NHH rekruttere, utvikle og fremme de beste forskerne. Curt Rice, Gunnar E. Christensen og Aline Bütikofer og flere belyser dette på seminaret 22. mars.