Såkornmidler for nyskapende undervisning

Av Frank Mortensen

25. mars 2019 12:35

Såkornmidler for nyskapende undervisning

NHH har vedtatt en ny ordning med midler til utvikling av undervisningen. Målet er å bidra til flere initiativ. Du kan søke med prosjekter som har som formål å videreutvikle sentrale deler av undervisningen eller vurderingen i et kurs.

Rammen i denne runden er på 300.000 kroner.

Prosjekter som får støtte, får tilbud om mer administrativ og teknisk støtte av Teaching and Learning Lab NHH, NHHs ressurspersoner på UH-pedagogikk (Arild Raaheim m.fl.), Seksjon for internasjonale relasjoner og IT-avdelingen.

Utvikling av undervisningspraksis

Den nye praksisen kan være innen undervisnings- eller vurderingsformer, utdanningsteknologi, studieturer og internasjonalt samarbeid. Ordningen skal også bidra til utprøving av ny praksis som et ledd i å utvikle noe større prosjektsøknader innenfor DIKU sine programmer, nasjonale partnerskapsprogrammer, Erasmus+ eller lignende.

NHH ønsker at erfaringer fra prosjektene skal kunne overføres til andre fagmiljøer internt. Derfor må du dokumentere erfaringene og resultatene dine i en kortfattet rapport etter at prosjektet er gjennomført.

Såkornmidlene kan tildeles for ett eller to undervisningssemestre. Det betyr at prosjekter som får tildelt støtte, senere må drives videre uten såkornmidler.

Søknaden

Skriv kort om hva du har behov for midler til, hvilke aktiviteter du planlegger, hva du trenger å kjøpe osv.

Søknaden din skal inneholde

  • pedagogiske mål for prosjektet
  • beskrivelse av hvilke aktiviteter som skal prøves ut
  • beskrivelse av hvordan prosjektet skal evalueres
  • budsjett

Kontakt instituttleder som skal godkjenne søknaden. Instituttledelsen sender søknaden din videre. Søknadene må godkjennes og videresendes av instituttet innen søknadsfristen 1. mai 2019.

Kontakt

Seniorrådgiver Frank Mortensen, Seksjon for utdanningskvalitet

Flere interne nyheter