Poenggivende internships

Av Stella Angove

26. mars 2019 10:17

Poenggivende internships

I vår innfører NHH det studiepoenggivende kurset Internship Abroad som valgfag på bachelor- og masterstudiet. Kristin Rygg på FSK er kursansvarlig, og interessen blant studentene har vært enorm.

Andrekullist Joachim Indrevik er denne våren på internship i Tokyo hos Laerdal Medical. Der skal han jobbe med finansiell analyse og interne konsulentprosjekter i regionen.
Andrekullist Joachim Indrevik er denne våren på internship i Tokyo hos Laerdal Medical. Der skal han jobbe med finansiell analyse og interne konsulentprosjekter i regionen.

Kurset består av et internasjonalt internship (5 ECTS) og en teoretisk del (2,5 ECTS) som handler om interkulturell kommunikasjon og økonomisk-administrative emner.

Programleder for masterstudiet, Endre Bjørndal, er ansvarlig for den delen av den teoretiske modulen i masterutgaven av kurset som handler om økonomisk-administrativ teori. Her skal studentene velge en teori innenfor økonomi-administrasjon, og utforske hvordan denne fungerer i praksis mens de er på internship.

interkulturell kompetanse

Målet med kurset er at studentene, gjennom de interkulturelle erfaringene de gjør seg på internship i utlandet, skal få økt kompetanse på hva det betyr å arbeide på en arbeidsplass med stort mangfold, og at de skal bli i bedre stand til å arbeide i interkulturelle team. I masterutgaven i kurset skal studentene i tillegg prøve ut valgte økonomisk-administrative teorier i praksis.

Relevant utdanning

Stella Angove forteller at bedriftspartnerne våre har vært veldig positive til innføringen av studiepoeng på praksisoppholdene.
Stella Angove forteller at bedriftspartnerne våre har vært veldig positive til innføringen av studiepoeng på praksisoppholdene.

Kurset er ett av tiltakene som NHH har satt i verk for å gjøre utdanningen relevant for det arbeidslivet studentene vil møte. Høsten 2018 varslet også Kunnskapsdepartementet om tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og med særlig vekt på å styrke studentenes praksismuligheter.

- Dette har vært etterspurt både av næringsliv og av studentene. Mange bedrifter verdsetter internasjonal jobberfaring. Tiltaket styrker dermed NHH-studenten og relasjonen mellom NHH og utenlandske bedrifter, sier prorektor for utdanning Linda Nøstbakken.

Positive bedrifter

- Bedriftspartnerne våre har vært veldig positive til innføringen av studiepoeng på praksisoppholdene, sier Stella Angove på Internajonalt karrieresenter i Studieadministrativ avdeling. - Bedriftene får også selv erfare at utdanningen ved NHH er relevant for dem, forklarer Stella. 

Les mer om internship abroad programme på nhh.no

Reiser til Japan for å få relevant jobberfaring

Regjeringen stilte i fjor høst krav om økt praksis i utdanningen. NHH har tatt grep og sender nå studenter til utlandet for å få relevant jobberfaring.

Les artikkel i Dagens Næringsliv: NHH gir studiepoeng for arbeidserfaring i utlandet for å lokke enda flere ut

Flere interne nyheter