Lise Tønjum til Eksamen

Av Astri Kamsvåg

28. mars 2019 12:15

(oppdatert: 28. mars 2019 12:16)

Lise Tønjum til Eksamen

Lise Tønjum har startet i en nyopprettet fast stilling som seniorkonsulent knyttet til digital eksamen på Seksjon for eksamen i Studieadministrativ avdeling. Hun skal først og fremst jobbe med det digitale eksamensverktøyet WISEflow.

Hun skal jobbe tett med fagmiljø og de andre på seksjonen når det kommer endringer i verktøyet, holde informasjonsmøter om WISEflow for studenter og rekruttere og lære opp tekniske eksamensvakter til digital skoleeksamen. Hun skal også delta i sektormøter med andre universiteter og høyskoler som bruker WISEflow og være en del i kontakt med leverandøren av verktøyet, UNIWISE.

NHHs prosjekt digital eksamen skal avsluttes denne våren. Prosjektet legges ned som prosjekt og går nå over i driftsfasen. Tre stillinger var knyttet til prosjektet: prosjektleder Marita Kristiansen, Margrethe Clementsen og Trond Erstad. Både Marita og Trond har nå sluttet på NHH, og Margrethe slutter i april.

Lise skal over en del av arbeidsoppgavene til de tre som jobbet med prosjekt digital eksamen. Men hun skal ikke jobbe med digital eksamen helt alene. Arbeidsoppgavene i eksamensverktøyet har i løpet av prosjektperioden blitt gradvis overført til alle på Seksjon for eksamen.

Hva liker du med stillingen?

- Jeg syns det er spennende å jobbe med effektivisering av arbeidsprosesser. Jeg er imponert over arbeidet som er gjort med implementeringen av digital eksamen her ved NHH og ser hvordan eksamensavviklingen er forenklet i stor grad både for studenter, sensorer, fagmiljø og alle som jobber administrativt med eksamen. WISEflow er på ingen måte ferdigutviklet, og jeg synes det er interessant å gå sammen med de andre i sektoren om å bestille nye funksjoner i verktøyet fra leverandøren. Vi har jevnlige møter med erfaringsutveksling som koordineres av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning). Det er også lav terskel for å ta kontakt med UNIWISE hvis man lurer på noe, det er bra for oss som ikke har jobbet med WISEflow tidligere.

Lise forteller at hun trives også godt med å jobbe prosjektbasert og kommer til å gjøre det i forbindelse med nye funksjoner som kommer i WISEflow de neste årene. - Jeg er svært fornøyd med at NHH har satt av ressurser til denne stillingen der vi får tid til teste ut nye funksjoner og integrasjoner tilknyttet digital eksamen.

Bakgrunn

Lise har mastergrad i sosialantropologi fra UiB og praktisk-pedagogisk utdanning fra HVL. Etter endt utdanning jobbet hun fem år som rådgiver og lærer på en privatistskole. De siste fem årene har hun arbeidet administrativt med etter- og videreutdanning på UiB og Høgskulen på Vestlandet (HVL). De to siste årene har hun vært prosjektkoordinator på HVL, og før det var hun eksamens- og studiekonsulent ved UiB.

Les mer om ansatte ved Seksjon for eksamen

Aina Pedersen på Eksamen

Aina Pedersen er ansatt som konsulent ved Seksjon for eksamen i en midlertidig stilling ut juli 2019. Hun arbeider med planlegging, utføring og etterarbeid av eksamen og klagebehandling av sensur i tillegg til arkivering av vitnemål og diverse andre oppgaver.

Flere interne nyheter