Likestilling og rekruttering

Curt Rice er rektor ved OsloMet og leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
Curt Rice er rektor ved OsloMet og leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Foto: Hallvard Lyssand
Av Ingebjørg Tyssedal

26. mars 2019 11:21

(oppdatert: 26. mars 2019 11:25)

Likestilling og rekruttering

Hvordan kommer vi i en situasjon hvor det er hovedvekt av menn på høyere nivå? Og hvordan bygger man karriere i akademia? spurte Curt Rice, rektor på OsloMet og leder av Kif-komiteen, på seminaret om kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver 22. mars 2019.

Inger Stensaker og Curt Rice.
Inger Stensaker og Curt Rice.
Alle ledere ved NHH var invitert eksplisitt til seminaret.
Alle ledere ved NHH var invitert eksplisitt til seminaret.
Inger Stensaker, Curt Rice, Jøril Mæland og Kenneth Fjell i paneldebatten.
Inger Stensaker, Curt Rice, Jøril Mæland og Kenneth Fjell i paneldebatten.

Sist fredag var det duket for seminar og paneldebatt om kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i relasjon til kvalitet. Curt Rice var hovedinnleder, og Aline Butikofer presenterte NHHs første BALANSE-prosjekt som har oppstart i august 2019. I paneldebatten deltok også Jøril Mæland, instituttleder ved Institutt for finans, og Kenneth Fjell, prorektor for forskning, med professor Inger Stensaker som moderator.

- Hvordan kommer vi i en situasjon hvor det er overvekt av menn på høyere nivå? Hvordan bygger man karriere i akademia? spurte Curt Rice.

Ubevisste fordommer

Menn og kvinner vurderes forskjellig. Ubevisste fordommer styrer både menn og kvinner – og verken menn eller kvinner klarer å se bort fra det. Det er vanskelig å kompensere for fordommer, men noe kan gjøres. NHH trenger bedre data. Vi må undersøke om det er ubevisste fordommer i rekrutteringsprosessene ved NHH – og hva vi eventuelt kan gjøre med det. Dette var én av konklusjonene på seminaret.

Tvang er problematisk, men universitets- og høyskolesektoren har lang tradisjon på å kvotere menn – dette gjøres uformelt og helt implisitt.

Kvotering øker kvalitet

Et vanlig argument mot kvoteringer er at kvotering pr. definisjon vil gi en reduksjon i kvalitet.Forskning viser at kvotering tvert om øker kvaliteten på kandidatene. Dette er et resultat av den effekten vedtaket om kvotering har for hvilke søkere som melder seg. Vedtaket om kvotering påvirker populasjonen av kandidater ved at flere kvalifiserte kvinner melder seg og at mindre kvalifiserte menn trekker seg.

Ingebjørg Tyssedal på Forskningsadministrativ avdeling arbeider med kjønnslikestilling.
Ingebjørg Tyssedal på Forskningsadministrativ avdeling arbeider med kjønnslikestilling.

Mangfold øker kvalitet

Curt Rice pekte på betydningen av å rekruttere fra hele befolkningen for å sikre seg de beste. Mangfold gir bedre kvalitet. Mangfold må behandles på en mangfoldig måte, det innebærer at folk må behandles ulikt. Kulturelle forskjeller er ønskelig. Menn og kvinner må behandles forskjellig, men på en smart måte, hevdet han.

Curt Rice var tydelig på at det er systemet som må endres, og at det må skje ovenfra og ned.

NHHs handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger skal revideres våren 2019.

Les mer om seminaret i kalenderen

Les mer om likestilling på NHH

Flere interne nyheter