Ingeborg Forthun til FAIR

Av Astri Kamsvåg

22. mars 2019 09:32

Ingeborg Forthun til FAIR

Ingeborg Forthun er ansatt i en nyopprettet treårig stilling i Forskningsadministrativ avdeling som prosjektkoordinator for prosjektet Childhood Gap på FAIR. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra UiB, og skal snart forsvare doktorgradsavhandlingen sin.

Ingeborg Forthun jobber på FAIR.
Ingeborg Forthun jobber på FAIR.

Chilhood Gap er en stor studie som skal følge tre kohorter med barn og deres foreldre i flere år. Hung har ansvar for å planlegge og gjennomføre pilotstudier og første runde med surveys og eksperimenter i prosjektet.

- Det kjennes både spennende og meningsfylt å kunne bidra til et forskningsprosjekt som har som mål å belyse noen av de underliggende mekanismene til sosial ulikhet. I stillingen får jeg kombinert egen forskningserfaring med erfaring fra arbeid med andre kohortundersøkelser, sier Ingeborg Forthun.

Bakgrunn 

Ingeborg er utdannet samfunnsøkonom fra UiB, og skal snart forsvare doktorgradsavhandlingen sin i epidemiologi. Hun har tidligere arbeidet ved Norsk senter for forskningsdata og med Den norske mor og barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.

Les mer om ansatte på FAIR

Flere interne nyheter