Hans Jarle Kind 60 år

Av Eirik G. Kristiansen, Øystein Foros og Jarle Møen

15. mars 2019 10:26

(oppdatert: 15. mars 2019 10:27)

Hans Jarle Kind 60 år

Gratulerer til professor Hans Jarle Kind ved Institutt for samfunnsøkonomi fyller 60 år lørdag 16. mars. Det er en spennende forsker og foreleser som jubilerer. Han er ikke blant dem som uttaler seg oftest, men når han uttaler seg, blir han lyttet til.

 

Hans Jarle Kind er født og oppvokst på Gjøvik. Planen var verken å bli bergenser eller akademiker. Han startet karrieren som næringsdrivende på hva han oppfatter å være feil side av Mjøsa. I åtte år drev han fotobutikk på Hamar, og først som 30-åring begynte han å studere økonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har senere uttalt at han ikke lærte noe som kunne ha praktisk anvendelse for en som drev fotobutikk før han mot slutten av siviløkonomstudiet ble introdusert for nobelprisvinner Jean Tiroles avanserte lærebok i næringsøkonomi.  

I 1993 flyttet Hans Jarle til Bergen for å studere videre ved NHH. Han tok høyere avdelings eksamen i 1995 og doktorgrad i 1999 med en avhandling om internasjonal handel og økonomisk vekst. Etter en periode som forsker ved SNF ble han ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi i 2003. Bare fire år senere ble han utnevnt til professor. Alle 30-åringer som nå jobber i detaljhandelen bør legge merke til denne karriereveien: Om jobben står i fare bør de ta utfordringen og satse mot å kvalifisere seg til professorat på NHH!

Hans Jarle er en svært aktiv forsker med stor faglig bredde. Doktorgraden omhandlet internasjonal økonomi, men han beveget raskt videre til felt som skatte- og næringspolitikk. Deretter tok han erfaringen fra fotobutikken med inn i forskningen. De siste 15 årene har han bidratt med nye perspektiver på bedrifters konkurransestrategier i sentrale markeder som media, telekommunikasjon og dagligvarer. Han har særlig fokusert på konkurranse mellom digitale plattformer. På dette feltet har han skapt seg en svært sterk posisjon og samarbeider med internasjonalt ledende forskere.

Hans Jarle lyttes til av både næringslivsledere og myndigheter. Han har en unik evne til å formidle avansert økonomisk teori på en forståelig måte, og uten å henfalle til lettvintheter. Denne evnen blir også verdsatt av studentene. I 2013 fikk han Masterstudentenes pris for fremragende innsats.

Når man beveger seg faglig bredt gjennom karrieren, er det fare for at det går på bekostning av faglig dybde. Det er ikke en kritikk som rammer Hans Jarle. Han har jevnlig publisert i internasjonale topptidsskrifter både i samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og markedsføring. Kombinerer vi dette med å ha bidratt til 'Kodak moments' rundt Mjøsa, må det sies å være et professorat ved en handelshøyskole verdig!

Venner og kolleger ønsker til lykke med dagen!

Flere interne nyheter