Forhandlingene med Elsevier brutt

Av Kari Fjose

13. mars 2019 12:29

Forhandlingene med Elsevier brutt

I dag ble det klart at forhandlingene med Elsevier er brutt. Det blir ikke tegnet avtale for Science Direct for 2019. UNITs rammer for forhandlingene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og partene har ikke kommet til enighet med Elsevier.

Kravene fra UNIT var:

  • Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet.
  • Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene.
  • Full åpenhet i lisensvilkår, kostnader og forretningsmodeller.
  • Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrift.
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering.

Vi har ikke informasjon om når tilgangen til Science Direct blir stengt for NHH. Vi oppfordrer forskerne til å laste ned artikler så snart som mulig.

Biblioteket vil være behjelpelige med å skaffe artikler vi ikke har tilgang til. Bestill via Oria.no eller epost.

Biblioteket kan ikke gi brukerstøtte i forhold til å skaffe artikler fra kilder som Sci-HUB eller Research Gate.

Pressemelding fra UNIT 

NHH vil beholde tilgangen til disse tidsskriftene utgitt til og med 2018:

 

Accounting, Organizations and Society

Communist and Post-Communist Studies

Critical Perspectives on Accounting

Decision Support Systems

Ecological Economics

Economics Letters

Energy Economics

Energy Policy

European Economic Review

European Journal of Operational Research

European Journal of Political Economy

Explorations in Economic History

Human Resource Management Review

Industrial Marketing Management

Information Economics and Policy

Information & Management

International Business Review

International Journal of Forecasting

International Journal of Industrial Organization

International Journal of Production Economics

International Journal of Project Management

International Journal of Research in Marketing

Japan and the World Economy

Journal of Accounting and Economics

Journal of Accounting and Public Policy

Journal of Air Transport Management

Journal of Banking & Finance

Journal of Comparative Economics

Journal of Corporate Finance

Journal of Development Economics

Journal of Econometrics

Journal of Economic Behavior & Organization

Journal of Economic Dynamics and Control

Journal of Economic Psychology

Journal of Economic Theory

Journal of Empirical Finance

Journal of Environmental Economics and Management

 Journal of Financial Economics

Journal of Financial Intermediation

Journal of Financial Markets

Journal of Health Economics

Journal of International Economics

Journal of International Money and Finance

Journal of Mathematical Economics

Journal of Monetary Economics

Journal of Multinational Financial Management

Journal of Policy Modeling

Journal of Public Economics

Journal of Retailing

Journal of Retailing and Consumer Services

Journal of Socio-Economics

Labour Economics

Long Range Planning

Management Accounting Research

Marine Policy

Ocean & Coastal Management

Omega

Organizational Behavior and Human Decision Processes

Organizational Dynamics

Regional Science and Urban Economics

Research Policy

Resource and Energy Economics

Review of Financial Economics

Scandinavian Journal of Management

The British Accounting Review

The International Journal of Accounting

The Journal of Strategic Information Systems

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review

Utilities Policy

World Development

Tilgang til tidsskrifter

- Vi undersøker nå alle muligheter for å se om det er mer NHH kan gjøre for å unngå stopp i tilganger til tidsskrifter, sier Kenneth Fjell, prorektor for forskning. Han anbefaler alle å laste ned artiklene de trenger fremover fra Science Direct, nå.

Flere interne nyheter