FFF-møte 20. mars 2019

Av Astri Kamsvåg

21. mars 2019 09:48

FFF-møte 20. mars 2019

På dagsorden var: Orientering om AACSB faculty standards, Revidering av NHHs senterordning, Omorganisering av arbeidet med redelighet og forskningsetiske godkjenninger av forskningsprosjekter og Tentativ disposisjon forskningsårsrapport 2018.

FFF_IMG_1857001_1000.jpg

Bilde: Katrine V. Løken, Sven Arne Haugland, Andreas Ørpetveit (vara for Joel Berge), Bjarte Grønner, Heidi van Wageningen, Kenneth Fjell, Katarina Kaarbøe, Leif Sandal, Jørgen Haug (for Karin Thorburn), Beate Sandvei (for Gisle Andersen), Linda Rud og Svenn-Åge Dahl. Foto: Sigrid Folkestad

Dagsorden inkluderte også
- DORA til vurdering
- Innspill til felles spørsmål for kursevalueringer ph.d.

Orienteringssakene var
- Utbetaling av publikasjonsbonus til Bram Timmermanns
- Vedtak fattet av prorektor for forskning 11.09.18-22.02.19.

Protokollen fra møtet i utvalget 10. desember 2018 ble godkjent.

Les sakspapirene til møtet 20. mars 2019 og godkjent protokoll fra møtet 10. desember (pdf)

Samlesiden for utvalgsmøter

Flere interne nyheter