CEMS fagfellevurdering

Jan I. Haaland, Philippe Gregoire, Astrid Foldal, Linda Nøstbakken, Nicole de Fontaines, Øystein Thøgersen, Luís Henrique Pereira, Marie Van Beijeren, Norunn Økland og Tina Saebi.
Jan I. Haaland, Philippe Gregoire, Astrid Foldal, Linda Nøstbakken, Nicole de Fontaines, Øystein Thøgersen, Luís Henrique Pereira, Marie Van Beijeren, Norunn Økland og Tina Saebi.
Av Red./Ed.

15. mars 2019 12:48

CEMS fagfellevurdering

Denne uken besøkte CEMS fagfellevurderingsteam NHH. Besøket inngår i kvalitetssystemet til CEMS og foregår ved hver medlemsinstitusjon hvert femte-sjette år.