Børge Sjursen på Merino

Av Astri Kamsvåg

20. mars 2019 09:22

Børge Sjursen på Merino

Driftsteknikar Børge Sjursen skal halde til på Merino framover. Du når han på 55 95 98 81 viss du treng hjelp med små og store praktiske utfordringar på det nye kontoret ditt. Han stiller på kort varsel!

Sidan 1. mars har Børge vore fast tilsett på NHH, men dei fleste av oss kjenner han allereie. Det er fordi han har vore på NHH ei stund i mellombelse stillingar.

Les meir om Eigedomsavdelinga på nhh.no

Flere interne nyheiter