Vil vite mer om trakassering

Av Astri Kamsvåg

8. mai 2019 10:01

Vil vite mer om trakassering

– Vi tar mobbing og trakassering på største alvor. Derfor et det viktig å innhente kunnskap om omfanget av dette, og NHH har derfor sluttet seg til den nasjonale kartleggingen som skal foregå nå i mai, sier rektor Øystein Thøgersen.

Fra 20. mai og fram til 31. mai gjennomføres en stor nasjonal kartlegging for rundt 40.000 ansatte ved landets universiteter og høgskoler. Alle ansatte skal svare på om vi har opplevd mobbing eller trakassering i jobbsammenheng, og om vi vet hvor vi skal henvende oss hvis vi har opplevd dette. I kartleggingen er det også spørsmål om hvilken posisjon den som mobber eller trakasserer har.

Du får epost med lenke til undersøkelsen  fra noreply@ipsos.no mandag 20. mai.

Per i dag finnes det lite kunnskap om omfanget av mobbing og trakassering i sektoren. 

- Ved å få mer presis informasjon flytter vi oss fra synsing til fakta. Det vil i sin tur gi grunnlag for å kunne iverksette tiltak i form av både forebygging og oppfølging av eventuelle problemer, sier Øystein.

Senke terskelen

Å si i fra om en uønsket hendelse kan være vanskelig. Er saken alvorlig nok? Hvem man skal henvende seg til, og hvordan følges dette opp, er spørsmål som uroer mange.

– Vi håper og tror at økt oppmerksomhet om tematikken vil senke terskelen for å si ifra når man opplever uønskede hendelser, sier Øystein.

Garantert anonymitet

Kartleggingen er anonym. Ingen oppgir navn, og koblingen mellom epost-adresse og svarskjema slettes umiddelbart etter kartleggingen er gjennomført. Det er heller ingen ansatte ved den enkelte institusjon som har innsyn i datamaterialet. Datainnsamlingen og analysene i etterkant blir tatt hånd om at Ipsos Norge. De bearbeider svarene på en måte som sikrer den enkeltes anonymitet i henhold til personvernlovgivningen.

Det utarbeides en rapport på nasjonalt nivå. Universiteter og høgskoler kan be om rapport på institusjonsnivå, men ikke på fakultets- og instituttnivå. Vi vil få rapporten for NHH over sommeren.

Telefontjeneste

Trenger du noen å snakke med i forbindelse med tematikken? Det er opprettet en egen 24/7-telefontjeneste i tiden under og etter kartleggingen. Det er Senter for krisepsykologi i Bergen som har telefontjenesten og telefonnummeret finner du i spørreskjemaet.

Si i fra

Fordi kartleggingen er anonym vil ikke svarene kunne brukes som en varsling.

 – Har du opplevd uønskede hendelser på NHH, ber vi deg varsle ved hjelp av våre ordinære varslingskanaler. Da kan vi følge det opp hendelsene på en korrekt måte, sier rektor. 

Fast og midlertidig ansatte

Undersøkelsen sendes til fast og midlertidig ansatte. 

De som ikke skal delta i undersøkelsen er de som jobber i bistillinger, studentassistenter (studentene har en egen undersøkelse) og de som er leid inn via bemanningsbyrå.

Les mer: Har du opplevd trakassering?

Les mer om kartleggingen:
Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren

Khrono: Kartlegging av seksuell trakassering blant 35.000 ansatte i uh-sektoren

Flere interne nyheter