Valg til styret for midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling

Av Per Erik Manne

2. mai 2019 09:07

Valg til styret for midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling

Onsdag 12. og torsdag 13. juni blir det avholdt valg av styrerepresentant for midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling. Frist for å nominere kandidater er torsdag 16. mai.

Det skal velges et medlem og to varamedlemmer til NHHs styre for perioden 1.8.2019–31.7.2020.

Personer ansatt på valgdagene i minst 50 % stilling har stemmerett, forslagsrett og er valgbare ved valget. Oversikt over stemmeberettigede er vedlagt.

Klager på manntallet må sendes til det sentrale valgstyret ved per.manne@nhh.no før valgets begynnelse.

Valgstyret oppfordrer midlertidig vitenskapelig ansatte å sende inn forslag på kandidater av begge kjønn og fra alle institutter før fristen 16. mai.

Forslagene sendes til per.manne@nhh.no.

Valget vil finne sted onsdag 12. og torsdag 13. juni. Valget er elektronisk og blir gjennomført som preferansevalg.

Informasjon om gjennomføring av valget vil bli sendt til alle stemmeberettigede i forkant av valget.

Valgreglement (PDF 660 kb)

Manntall (PDF 500 kb)

Flere interne nyheter