Tre finalister til masterprisen

Av Astri Kamsvåg

29. mai 2019 10:50

Tre finalister til masterprisen

Leif Egil Hem, Finn Kinserdal og Francisco Santos er de tre finalistene til masterstudentenes pris for fremragende innsats i 2019. Hvem som går av med seieren får vi vite på avslutningsseremonien for masterstudentene 14. juni.

- Antall nominasjoner blir vurdert i lys av hvor store kursene er, og vi har videre har lagt vekt på innholdet i nominasjonene når vi har valgt ut finalistene. Komitéen ble fort enstemmige i hvem vi mente skilte seg klarest ut av de nominerte, sier Raymond Lægreid, masteransvarlig i Studentutvalget ved NHH. 

Studentutvalgets komité har lagt vekt på følgende kriterier da de plukket ut årets finalister: 

  • formidlingsevne
  • undervisningsopplegg
  • faglig kompetanse

ÅRETS FINALISTER

Av de 28 nominerte har komitéen valgt ut følgende tre finalister, i alfabetisk rekkefølge:

Leif Egil Hem, professor ved Institutt for strategi og ledelse. Juryen fremhever i begrunnelsen at "Hem er en veldig entusiastisk foreleser og gjør en stor innsats for å sørge for at studentene virkelig forstår de forskjellige temaene. Han leser studentenes innleveringer nøye og gir utmerkete tilbakemeldinger til hver enkelt student."

Finn Kinserdal, førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Juryen fremhever i begrunnelsen at "Kinserdal klarer å gjøre et forholdsvis tørt tema voldsomt spennende og er usedvanlig engasjerende og inspirerende. Han har bidratt til å utvikle og opprette flere nye MRR-kurs ved å gjøre dem mer praktisk relevante og digitaliserte."

Francisco Santos, førsteamanuensis ved Institutt for finans. Komitéen fremhever i begrunnelsen at "Santos samhandler godt med studentene i forelesning. Han forklarer pensum på en utmerket måte og gjør et krevende kurs forståelig og veldig interessant."

Les mer om prisen

Flere interne nyheter