Styremøtet 3. juni 2019

Av Astri Kamsvåg

27. mai 2019 12:33

Styremøtet 3. juni 2019

Vedtakssakene er: Språkpolitiske retningslinjer, Langtidsbudsjett 2020-2023, Økonomirapport pr. 1. tertial, Invitasjon til innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning, Årsrapport media og ekspertutvalg, Forskningsårsrapport 2018.

Orienteringssakene denne gangen er:
- Handlingsplan for pedagogikk 2019
- Årsrapport for studentombodet 2018
- Korrigert revisjonsberetning - Revisjon av årsregnskapet for 2018
- Vedtak om oppnevning av NHH sin representant i styret for AFF.

Les sakspapirene (PDF 6 mb)

Flere interne nyheter