Respekter anleggsområdene

Av Astri Kamsvåg

16. mai 2019 12:45

Respekter anleggsområdene

Høyblokken og deler av uteområdene i Helleveien er nå et anleggsområde og en byggeplass. Det er farlig å bevege seg på anleggsområdene – både utendørs og innendørs. Vær vennlig å respektere adgang forbudt-skiltene.

Ustabile konstruksjoner gjør at faren for å falle eller å bli truffet av fallende gjenstander er stor. Kuttskader og klemskader, i tillegg til forgiftninger som følge av kontakt med kjemikalier eller helsefarlig rivningsmateriell, er andre farer man utsetter seg for ved å bevege seg uten tillatelse på byggeplassen. I tillegg utgjør elektrisitet en vesentlig risiko. Byggeplassen kan ha usikrede strømanlegg, og kommer man i kontakt med disse kan det i verste fall føre til dødsfall.

Meldt til politiet

Både NHH og entreprenøren for rehabiliteringen utøver derfor null-toleranse for slike sikkerhetsbrudd og anmelder absolutt alle overtredelser til politiet.

I det siste har det vært episoder der noen har brutt seg inn på byggeplassen ved å forsere bygg-gjerdene på campus. Det er også spor etter uvedkommende inne i bygningen. Forholdet er anmeldt til politiet som innbrudd.

Gå til samlesiden for rehabiliteringen

Flere interne nyheter