Mette Bjørndal nestleder i nytt senter

Nestleder Mette Bjørndal (NHH), senterleder Asgeir Tomasgard (NTNU) og den andre nestlederen Tomas Moe Skjølsvold (NTNU).
Nestleder Mette Bjørndal (NHH), senterleder Asgeir Tomasgard (NTNU) og den andre nestlederen Tomas Moe Skjølsvold (NTNU).
Av Astri Kamsvåg

23. mai 2019 16:09

Mette Bjørndal nestleder i nytt senter

NFR kunngjorde nylig at Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) er ett av to sentre som har fått status som nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Professor Mette Bjørndal blir nestleder og forskningsdirektør ved senteret.

Også professor Gunnar Eskeland og førsteamanuensis Endre Bjørndal fra NHH og SNF skal være knyttet til senteret. Etterhvert skal  også PhD-stipendiater, post doc'er og andre som er tilknyttet ENE-senteret ved NHH, involveres ved NTRANS.

Det nye senteret skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

Gjennom NTRANS vil forskerne bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser.

Dette skal gjøres i samspill mellom samfunnsvitenskap og teknologi og mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning.

Nøytral kunnskap

Professor Mette Bjørndal mener at forskerne knyttet til NTRANS har en viktig rolle i samfunnsdebatten: 

– Når vi ser på debatten som foregår nå om for eksempel vindkraft, kabler eller bompenger så er det ekstra viktig at forskningssentre som NTRANS, som uavhengige institusjoner, finner fakta som ikke er drevet av særinteresser. Spesielt gjelder dette på områder hvor endringen krever politiske avgjørelser. Det å ha forskere som ser på hva som er fordeler og ulemper og ikke er farget av egne interesser, kan bidra til en mer nyansert debatt.

Tverrfaglig samarbeid

NTRANS skal forske på hvordan vi samarbeider på tvers av lokale, nasjonale og internasjonale særinteresser, på tvers av sektorer, og hvordan politiske myndigheter kan legge til rette for at folk flest, næringslivet, markeder og offentlig sektor kan bidra med klimakutt og energiomstilling.

NTRANS skal bestå av teknologer, humanister, økonomer og samfunnsvitere.

Fakta NTRANS

  • NTRANS samler forskere fra NTNU, Sintef, UiO, NHH og SNF fra Bergen, Institutt for energiteknikk, HVL og Vestlandsforskning i Sogndal.
  • Senteret omfatter 30 brukerpartnere fra deler av næringsliv og forvaltning og ti internasjonale partnere fra ledende globale miljøer.
  • NTRANS vil årlig involvere 20-25 master-studenter gjennom de samfunnsvitenskapelige masterprogrammene ved NTNU, NHH, UiO og HVL.
  • Senteret vil utdanne 27 ph.d.-studenter og post doc’er fordelt på de forskjellige forskningsområdene.
  • Totalbudsjettet er på rundt 303 millioner kroner over åtte år hvorav Forskningsrådet bevilger 104 millioner kroner.
  • Senteret skal holde til ved Det humanistiske fakultet ved NTNU.

Fakta FME

  • FME Forskningssentre for miljøvennlig energi er en ordning med langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utfordringer på områdene energi og klima. De nasjonale sentrene arbeider med fornybar og miljøvennlig energi i tillegg til CO2-håndtering.
  • Norges forskningsråd finansierer FME.

Flere interne nyheter