Bronsesvampen til Anita Meidell og Trond Bjørnenak

Av Astri Kamsvåg

21. mai 2019 12:40

Bronsesvampen til Anita Meidell og Trond Bjørnenak

Anita Meidell og Trond Bjørnenak er tildelt Bronsesvampen for vårsemesteret 2019 for sin evne til å engasjere, sin kunnskap og entusiasme og bruk av dagsaktuelle og relevante eksempler for kurset BED5 – Økonomissystemer og -styring.

Trond Bjørnenak og Anita Meidell finn Bronsesvampen våren 2019.
Trond Bjørnenak og Anita Meidell finn Bronsesvampen våren 2019.

Vinnerene av Bachelorstudentenes foreleserpris Bronsesvampen har blitt bestemt av Studentutvalget og er basert på nominasjoner innsendt av studentene ved Norges Handelshøyskole.

Nominasjonene for faget BED5 – Økonomissystemer og -styring - trekker frem Anita Meidell og Trond Bjørnenak sin evne til å engasjere, samt deres kunnskap og entusiasme for kurset sitt. Det trekkes også frem at begge to bruker dagsaktuelle og relevante eksempler i forelesningene. Samlet gir nominasjonene inntrykk av at det er et generelt høyt nivå på deres ferdigheter som forelesere.

OM BRONSESVAMPEN

Bronsesvampen ble første gang delt ut i 1972 for å gi en påskjønnelse til forelesere som i studentenes øyne har gjort en ekstraordinær god innsats i undervisningen på bachelorstudiet. 

Tidligere prisvinnere

Bronsesvampen til Knut Martin Tande

"Ved hyppige utdelinger av virtuelle krus, finsk fjernsynsteater og Knut Martin Tande sin karismatiske formidlingsevne har auditorier blitt fylt med paragrafer, harmoni og ikke minst lattermilde økonomistudenter i en årrekke", skriver juryen.

Bronsesvampen til Jan Ubøe

I nominasjonene ble vårens vinner omtalt som "godkar", en "fantastisk mann" og "verdens beste foreleser" for å nevne noe. Vinnerens genuine interesse for studentene og deres utvikling ble også understreket av flere.

FLERE INTERNE NYHETER