Arbeidsmiljøutvalget 27. mai 2019

Tone Tharaldsen i bedriftshelsetjenesten AktiMed, Klas Rønning, Sissel Jensen, Marie Van Beijeren, Ingeborg Korme, Eli Winther, Elise Kongsvik, Per Manne og Jarle Møen. Beate Sandvei var ikke til stede da bildet ble tatt.
Tone Tharaldsen i bedriftshelsetjenesten AktiMed, Klas Rønning, Sissel Jensen, Marie Van Beijeren, Ingeborg Korme, Eli Winther, Elise Kongsvik, Per Manne og Jarle Møen. Beate Sandvei var ikke til stede da bildet ble tatt.
Av Astri Kamsvåg

22. mai 2019 08:38

Arbeidsmiljøutvalget 27. mai 2019

Kontorlandskap med eller uten faste plasser, turnover i administrasjonen og innføring av sluttsamtale, ARK-undersøkelsen og undersøkelsen av mobbing og trakassering, sykefravær, uønskede hendelser, trening i arbeidstiden og sykkelparkering.