Valget: Kurtmollaiev og Otneim

Av Per Manne

3. juni 2019 10:05

Valget: Kurtmollaiev og Otneim

Valget er i år 12. og 13. juni, og de stemmeberettigede vil få epost om hvordan de skal stemme. Det skal velges ett medlem og ett varamedlem til styret ved NHH for perioden 1.8.2019–31.7.2020. Kandidatene er Seidali Kurtmollaiev og Håkon Otneim.

Seidali Kurtmollaiev
Seidali Kurtmollaiev

SEIDALI KURTMOLLAIEV

Alder: 31
Stilling: postdoktor
Institutt: Institutt for strategi og ledelse, tilknyttet Centre for Service Innovation
Fagfelt: innovasjon, intraprenørskap, tjenesteledelse, tjenestemarkedsføring, design.

Utdanning: PhD i strategi og ledelse (NHH), siviløkonom med spesialisering i økonomistyring (Nord universitet), og master i internasjonal økonomi (Taurida National Vernadsky University).

- Vi er akademiets morgendag, og vår stemme skal alltid spille en viktig rolle i saker som gjelder NHHs strategi og fremtid. Jeg er motivert, innovativ og ikke redd for å utrykke mine ideer og gi konstruktive tilbakemeldinger. Jeg har også styreerfaring fra både NHH og NFB - Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi. Jeg mener at mangfold er en av våre viktigste ressurser, så jeg er klar til å sørge for at alle stemmer blir hørt.

Håkon Otneim
Håkon Otneim

HÅKON OTNEIM

Alder: 32 
Stilling: postdoktor, Institutt for foretaksøkonomi
Utdanning: PhD i statistikk fra Universitetet i Bergen
Fagfelt: statistikk

Utdanning: PhD fra Universitetet i Bergen (2016), mastergrad i statistikk fra UiB (2012), og bachelorgrad i matematikk (2010) fra samme sted.

- Jeg stiller til valg for å være en god representant for de midlertidig ansatte i styret ved NHH. Jeg vil bidra til å videreutvikle NHH som en internasjonalt anerkjent forsknings- og utdanningsinstitusjon til det beste for de ansatte, studentene våre og samfunnet vi er en del av. Her tror jeg PhD-studentene og postdoktorene spiller en nøkkelrolle for å sikre fremtiden for NHH. 

 

 

Valg til styret for midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling

Onsdag 12. og torsdag 13. juni blir det avholdt valg av styrerepresentant for midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling. Frist for å nominere kandidater er torsdag 23. mai.

Flere interne nyheter