Utdanningsutvalget 5. juni

Av Astri Kamsvåg

3. juni 2019 12:16

Utdanningsutvalget 5. juni

Saker: Programmelding BØA, MØA OG MRR, Programevalueringsrapport MRR, Utvikling i karakterbruk på masterutredninger, Orientering om AoL-arbeidet, Orientering om arbeidsgruppe arbeidsrelevans, Orientering om CEMS Peer Review, Plan for velkomstuken høsten.