Sentrale lønnsforhandlinger 2019

Av Sylvi Larsen

20. juni 2019 15:35

Sentrale lønnsforhandlinger 2019

De sentrale lønnsforhandlingene i Staten er avsluttet. Årets oppgjør viderefører to tariffavtaler for ansatte i Staten; én for medlemmer av Akademikerne og én for medlemmer av LO Stat, YS Stat og UNIO. Uorganiserte vil følge den siste.

LO stat (Parat), Unio (Forskerforbundet og Utdanningsforbundet), YS stat (Parat) og uorganiserte:

Det er gitt generelt tillegg på lønnstabellen på 1,55% for ansatte på lønnstrinn 47 – 63 og 1,35% til øvrige med virkning fra 1.5.2019.

Lønnen for juli vil bli utbetalt etter ny lønnstabell, med etterbetaling for mai 2019.

Akademikerne

Det ble ikke gitt generelle lønnstillegg.  Eventuelle tillegg blir gitt i lokale lønnsforhandlinger, se nedenfor.

Stipendiater

Begynnerlønnen for stipendiater er økt med nær kr 30 000 til kr. 479 600 (lønnstrinn 54).  Dette får effekt for alle som begynner, eller er begynt i stilling etter 30.4.2019.

Lokale lønnsforhandlinger

2.5.1 og 2.5.2-forhandlinger.

Medlemmer av LO Stat, YS Stat, UNIO og uorganiserte: 
Det er avsatt 1,24% av lønnsmassen for denne gruppen til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1.7.2019.

Medlemmer av Akademikerne: 
Det er avsatt 2,15% av lønnsmassen til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1.5.2019.  Lokale lønnsforhandlinger skal være gjennomført innen 31.10.2019 for alle ansatte.

HR-avdelingen kommer tilbake med mer informasjon om det lokale lønnsoppgjøret etter sommerferien. 

Kontakt

Har du spørsmål til lønnsoppgjøret, send epost til Sylvi Larsen på HR-avdelingen.

Les mer om lønnsoppgjøret på regjeringen.no

Les mer om hovedtariffavtalene i staten på regjeringen.no

Flere interne nyheter