Ny lønnspolitikk

Den partssammensatte arbeidsgruppen har bestått av Gunnar E. Christensen (leder), Elise Kongsvik og Sylvi Larsen for arbeidsgiver, og Sigrid Lise Nonås (Forskerforbundet), Maj-Brit Iden (NTL)og Anette Undheim (Akademikerne) for arbeidstakersiden.
Den partssammensatte arbeidsgruppen har bestått av Gunnar E. Christensen (leder), Elise Kongsvik og Sylvi Larsen for arbeidsgiver, og Sigrid Lise Nonås (Forskerforbundet), Maj-Brit Iden (NTL)og Anette Undheim (Akademikerne) for arbeidstakersiden.
Av Astri Kamsvåg

25. juni 2019 13:13

Ny lønnspolitikk

Samarbeidsutvalget vedtok i forrige uke ny lønnspolitikk for NHH. Endringene i forhold til dagens lønnspolitikk er små, både når det gjelder prinsippene for lønnsfastsettelse og kriteriene for opprykk. Den nye lønnspolitikken gjelder fra 1. juli 2019.

For å tilpasse lønnspolitikken til nye strategiske mål og en utvikling der mer av lønnsdannelsen skjer lokalt bestemte Samarbeidsutvalget i januar 2018 at NHHs lønnspolitikk skulle revideres.

Dokumentet "Lokal lønnspolitikk" er en overordnet beskrivelse av prosessen for lokale lønnsforhandlinger. Momenter som partene skal forhandle på, inngår ikke. 

Små endringer

I forhold til forrige lønnspolitikk, er det ikke radikale endringer - verken i prinsipper for lønnsfastsettelse eller i kriterier for lønnsopprykk. Noen av kriteriene for lønnsopprykk er tatt ut, og noen er omformulert for å gjøre dokumentet enklere og tydeligere.

Dette har arbeidsgruppen vektlagt

 • Lønnspolitikken skal være tuftet på NHHs gjeldende strategi og verdigrunnlag
 • Lønnspolitikken skal gi nødvendig handlingsrom for å rekruttere og beholde høyt kvalifiserte ansatte
 • Lønnspolitikken skal sikre sammenheng mellom innsats og resultater - og belønning
 • Relevante prinsipper og kriterier for lønnsfastsettelse videreføres fra gjeldende lønnspolitikk
 • Kriterier for lønnsopprykk som gjelder for alle ansatte samles under egen overskrift. Ellers videreføres skillet mellom vitenskapelig ansatte og tekniske-/administrative ansatte
 • Kriterier for lønnsopprykk som gjelder for ledere gjøres enklere og tydeligere
 • Beskrivelsen av prosessen med gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger tilpasses dagens praksis

Mandat

Arbeidsgruppens har blant annet vurdert:

 • Hvordan sikre en rimelig lønnsutvikling for alle når mer av lønnsdannelsen skjer lokalt?
 • Er det behov for å opprettholde skille mellom teknisk-administrative stillinger og vitenskapelige stillinger?
 • Kan lønnspolitisk dokument og tilhørende dokumenter gjøres enklere å lese?
 • Vurdere om endring i styringsform på institusjonsnivå skal ha konsekvenser for utforming av dokumentet.

FORMÅL

Lønnspolitikken skal: 

 • stimulere til aktiv og målrettet innsats som bidrar til gode og målbare resultater
 • være et bevisst virkemiddel for rekruttere og beholde høy kompetanse
 • stimulere til kompetanseutvikling på alle fagområder
 • støtte opp under at høyskolen har ulike og likestilte karriereveier
 • sikre sammenheng mellom lønn og resultater, kompetanse, innsats og arbeidssituasjon

Forslaget til ny lønnspolitikk har vært ute på høring i organisasjonen.

Les saksfremlegget til møtet 20. juni 2019 i Samarbeidsutvalget

"Lokal lønnspolitikk" (personalhåndboken)

Flere interne nyheter