Lehmkuhlførelesinga: Henrik Lie-Nielsen

Av Red. / Ed.

21. juni 2019 12:58

Lehmkuhlførelesinga: Henrik Lie-Nielsen

Det er Henrik Lie-Nilsen, gründer, investor og rådgjevar med base i Bergen, som skal halde årets Lehmkuhl-førelesing 26. september. Tittelen er "Appetite for deconstruction - an entrepreneur's perspectives on career choices". Førelesinga er open for alle.