Kurtmollaiev i styret

Av Per Manne

17. juni 2019 14:07

Kurtmollaiev i styret

Valget til styret for de midlertidig vitenskapelig ansatte er nå avsluttet. Valget var veldig jevnt mellom de to kandiatene, og bare én stemme skilte dem. Seidali Kurtmollaiev er valgt inn som fast medlem i styret neste studieår, og Håkon Otneim blir vara.

Perioden de er valgt for er 1. august 2019 – 31. juli 2020.

Les mer om Seidali Kurtmollaiev og Håkon Otneim:

Valget: Kurtmollaiev og Otneim

Valget er i år 12. og 13. juni, og de stemmeberettigede vil få epost om hvordan de skal stemme. Det skal velges ett medlem og ett varamedlem til styret ved NHH for perioden 1.8.2019–31.7.2020. Kandidatene er Seidali Kurtmollaiev og Håkon Otneim.

Flere interne nyheter