Fremragende lærerinnsats

Av Kjetil Sudmann Larssen

12. juni 2019 17:35

Fremragende lærerinnsats

Har du en kollega som gjør en ekstra innsats i undervisningen? Da kan du foreslå henne/ham som kandidat til årets Pris for fremragende lærerinnsats. Du kan også nominere deg selv. Frist er 1. juli.

Tidligere prisvinnere er: Victor D. Norman (2016), Aasmund Eilifsen (2014), Trond Bjørnenak (2013) og Iver Bragelien (2012).
Tidligere prisvinnere er: Victor D. Norman (2016), Aasmund Eilifsen (2014), Trond Bjørnenak (2013) og Iver Bragelien (2012).

Fast ansatte ved NHH som har undervist i perioden høsten 2016 til og med våren 2019 kan foreslås. 

Alle nåværende og tidligere studenter, og alle ansatte, har forslagsrett. Ansatte som har fått prisen i løpet av de fem siste årene, er ikke aktuelle for tildeling.

Begrunn forslagene dine og send dem til Seksjon for utdanningskvalitet ved Kjetil S. Larssen senest 1. juli 2019.

Ved vurdering av foreslåtte kandidater vil det bli lagt vekt på lærerinnsats i vid forstand, blant annet relatert til:

• generelle pedagogiske evner

• oversiktlighet og kommunikasjonsevne

• evne til å skape interesse for faget og motivasjon til selvstudium

• evne til å belyse stoffet fra flere synsvinkler

• innovasjon og nyskaping, inkludert utvikling av nye kurstilbud

• evne til å relatere stoffet til andre deler av studiet

NHHS pris for fremragende lærerinnsats

  • Prisen ble opprettet i 1999.
  • Målet er å bidra til å styrke studiekvaliteten ved NHH.
  • Består av kr 35000 og et kunstverk.

• vilje til samarbeid om pedagogiske oppgaver

Et utvalg nedsatt av rektoratet avgjør hvem som får prisen. Prisen overrekkes på immatrikuleringen i august.

Prisen deles normalt ut annethvert år, men ble imidlertid ikke delt ut i 2018.

Tidligere prisvinnere

2016: Victor D. Norman (les sak)

2014: Aasmund Eilifsen (les sak)

2013: Trond Bjørnenak (les sak)

2012: Iver Bragelien

2011: Alexander Cappelen og Bertil Tungodden

2010: Jan Ubøe (les sak)

Les mer om denne og andre priser og utmerkelser ved NHH

Flere interne nyheter