Bli med i hyttestyret?

Av James Hosea

21. juni 2019 12:37

Bli med i hyttestyret?

26. juni har hyttestyret siste møte før sommerferien. Høyt på dagsorden står oppnevning av ny leder og et nytt medlem til hyttestyret. Styret har ansvar for forvaltningen av Småbruket, som er NHHs hytte for alle ansatte og deres familie. Har du lyst til å være med å styre et av NHHs beste velferdsgoder?

Småbruket sommer1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 Hyttestyret består av seks medlemmer og et varamedlem. NHHs driftsleder eller den han utpeker, er et av hyttestyrets seks medlemmer. Medlemmene oppnevnes for tre år om gangen og suppleres ved utskifting etter behov.

Hyttestyret velger selv leder, sekretær, regnskapsansvarlig og bestillingsansvarlig. Representanten for Eiendomsavdelingen har hovedansvar for vedlikehold. Styret møtes cirka to til fire ganger i løpet av året og arrangerer en eller to dugnader.

STYREMEDLEMMER pr juni 2019

Signe Morvik går av etter flere år som leder av hyttestyret.

Ta kontakt med Kari Fjose eller James Hosea for å melde ditt kandidatur eller tipse oss om aktuelle kandidater. Fristen er onsdag 25. juni.

Småbruket

Småbruket er NHHs hytte for ansatte. Hytten står til disposisjon for alle ansatte, både faste og midlertidige. Hytten er vertikaldelt, og hver del er utstyrt for seks personer.

FLERE INTERNE NYHETER