Andrea Andal ny på eksamen

Av Astri Kamsvåg

24. juni 2019 15:13

(oppdatert: 28. juni 2019 15:13)

Andrea Andal ny på eksamen

Andrea Andal har begynt i en fast stilling som seniorkonsulent ved Seksjon for eksamen i Studieadministrativ avdeling. Der skal hun blant annet jobbe med å forberede saker for Klagenemnda i forhold til fusk og formelle feil.

Hun skal også behandle søknader fra studentene om ekstra eksamensforsøk, utvidet studierett og lignende, registrere klager på sensur og videreformidle disse til klagesensur. Etter hvert skal hun også oppdatere nettsidene til seksjonen.

Hva er spennende med stillingen?

- I stillingen som seniorkonsulent ved Seksjon for eksamen får jeg i stor grad anvende den juridiske kunnskapen min, og det er mange problemstillinger som krever at jeg må lete etter svar i lovverket. Det er også spennende at seksjonen er i en prosess med å profesjonalisere saksbehandlingen, og at jeg får muligheten til å bidra positivt inn i dette arbeidet.

Bakgrunn 

Andrea har mastergrad i Rettsvitenskap fra UiB. Etter studiene har hun jobbet i NAV Fjell, der hun hadde ansvar for å saksbehandle søknader om økonomisk sosialhjelp, samt forberede klager for Fylkesmannen i Vestland.  

Andrea har overtatt stillingen etter Alexandra Bjørndal som ikke arbeider ved NHH lenger.

Ansatte ved Seksjon for eksamen

Flere interne nyheter