Oppsummeringar frå leiarmøte

Av Astri Kamsvåg

5. juli 2019 13:41

Oppsummeringar frå leiarmøte

Du kan no lese oppsummeringane frå møta i instituttleiarforum, administrativt leiarforum og utvida leiarforum i mai og juni. Ny språkpolitikk, valde eller tilsette instituttleiarar og NHHs omdømmearbeid er blant sakene som har vore på dagsorden.

Andre saker som har vore oppe er: 

- arbeids- og miljøundersøkinga ARK 
- nye retningslinjer for sluttsamtaler
- ressursallokering mellom institutta
- budsjettprosessen for 2020
- utlysing av stillinga som kommunikasjonssjef
- lokale sosiale sammenkomstar på einingane
- forskingsrapport 2018
- årsrapport media og ekspertutval 2018

Oppsummering instituttleiarforum 17. juni 2019 (pdf)

Oppsummering administrativt leiarforum 18. juni 2019 (pdf)

Oppsummering utvida leiarforum 13. mai 2019 (pdf)

Lurer du på kven som deltek i dei ulike leiarforuma? Her får du oversikta.

Fleire interne nyheiter