Brobygging mellom teori og arbeidserfaring

Endre Bjørndal med NHH masterstudentane Henriette Nøkleberg Jensen og Ingrid Hammer som har tilbragt eit  semester på FGV i São Paulo. Foto: Stella Angove
Endre Bjørndal med NHH masterstudentane Henriette Nøkleberg Jensen og Ingrid Hammer som har tilbragt eit semester på FGV i São Paulo. Foto: Stella Angove
Av Endre Bjørndal, Programme Manager for the master's programme in economics and business administration

3. juli 2019 10:12

Brobygging mellom teori og arbeidserfaring

Eg er ikkje i tvil: Internships i utlandet er definitivt ein uvurderleg moglegheit for studentane våre! Vitnesbyrda frå bachelor- og masterstudentane våre i Brasil stadfestar at dette er vegen å gå for NHH.